Phần mềm thiết kế: illustrator
Kích thước lớn : 2 x 3.7m