Phần mềm thiết kế: Illustrator
kích thước in tới 2m
có thể in ra decal trong dán lên tường
phù hợp với phòng khách