Tại sao WordPress lại là nền tảng blog tốt nhất

Có một số nền tảng cho phép bạn bắt đầu một trang blog. Tuy nhiên, trong một biển nền tảng, sự lựa chọn tốt nhất là WordPress. Dưới đây là một vài lý do giúp cho WordPress dẫn đầu. 1. Dễ sử dụng WordPress rất dễ sử dụng. Bảng điều khiển dành cho quản trị […]